Sobre AFIMOIC

Associació de Fibromiàlgia, Síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple i síndrome electromagnètic de Mollet i Comarca.

AFIMOIC és una associació sense ànim de lucre, fundada a l’any 2000 per un grup de persones de la comarca del Vallès Oriental afectades per les  enfermetats de fibromiàlgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica. Actualment contem amb més d’un centenar de socis.

Aquesta associació esta sota l’amper de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei del 18 de juny , d’associacions (DOGC 2423, del 1 de juliol ) i els seus estatuts.

La Junta Directiva d’AFIMOIC, actualment està formada per:

Presidenta: Remei López

Vicepresidenta: Rosario Martínez

Secretaria: Sofia Sánchez

Tesorera: Ana González

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: